Opinion

Die lewe begin iewers tussen asseblief en dankie

Wanneer daar geen basiese begrip is vir die twee eenvoudigste woorde nie, is jy klaar in jou peetjie in.
Anchen Coetzee

Eenheid maak mag - geen getal kan daaraan gekoppel word nie

Since you didn't ask... - Editor's Notes
Anchen Coetzee

Dagga is now legal in the privacy of your home

What is your opinion about this?
Anchen Coetzee

It is a given fact that sex sells

I found that today’s tyre adverts is nothing compared to those of 97 years ago.
Anchen Coetzee